Close

"כחנות אנחנו יודעים כמה זה חשוב שירות לא פחות מהמוצר"
גרפציק
"היחס והשרות היו מעל ומעבר וזה חוץ מהעבודה המושלמת"
אלעד
"הדיוק של ההדמיה היתה ברמה שכולם חשבו שזה אמיתי"
מעייני הישועה

"היחס והשרות היו מעל ומעבר וזה חוץ מהעבודה המושלמת"
אלעד
"כחנות אנחנו יודעים כמה זה חשוב שירות לא פחות מהמוצר"
גרפציק
"הדיוק של ההדמיה היתה ברמה שכולם חשבו שזה אמיתי"
מעייני הישועה

רוצים גם להשאיר המלצה?