Close

"כחנות אנחנו יודעים כמה זה חשוב שירות לא פחות מהמוצר"
גרפציק
"היחס והשרות היו מעל ומעבר וזה חוץ מהעבודה המושלמת"
אלעד
"הדיוק של ההדמיה היתה ברמה שכולם חשבו שזה אמיתי"
מעייני הישועה

"הדיוק של ההדמיה היתה ברמה שכולם חשבו שזה אמיתי"
מעייני הישועה
"כחנות אנחנו יודעים כמה זה חשוב שירות לא פחות מהמוצר"
גרפציק
"היחס והשרות היו מעל ומעבר וזה חוץ מהעבודה המושלמת"
אלעד

רוצים גם להשאיר המלצה?